AMU kurser Fjernundervisning i AutoCAD og Revit

Cadskolen og Edutasia udbyder godkendte AMU forløb indenfor Revit og AutoCAD. Alle forløb gennemføres som fjernundervisning med dansksproget kursusmateriale. Tilmelding til de enkelte forløb foregår via efteruddannelse.dk.

Revit Konstruktion og redigering

Grundlæggende kursus for nye brugere af Revit. Et fjernundervisningskursus for dig, som er helt ny bruger af Revit Architecture, og som har brug for en grundig gennemgang af de grundlæggende funktioner og muligheder i Revit Architecture.

Der er tilknyttet en online mentor gennem hele forløbet, og du får adgang til undervisningsmateriale på dansk, opgaver og instruktive videoer. Fra 1. januar 2020 er der indført prøver ved deltagelse i AMU-kurser. Din instruktør vil vejlede dig og prøven skal bestås for at få udstedt AMU bevis.

AMU fag: 46582
Antal dage: 5 dage

Der er i øjeblikket ingen planlagte AMU-kurser.

Praktisk Info

AMU Fjernundervisning
AMU Fjernundervisning er for dig, der ønsker at kombinere selvstudiet med støtte og support fra en virtuel instruktør og deltage i en virtuel klasse.

Undervisningen er en kombination af selvstudie og online lektioner samt kontakt med instruktøren og dine medkursister. Til kurset medfølger en lærebog som supplement til undervisningen.

Fordelene er, at du:

  • Kan stille spørgsmål til din instruktør
  • ”Møder” andre kursister via det virtuelle klasseværelse
  • Får støtte til din læring gennem aktivitetsplaner

Her vil du kunne finde kurser i softwareprodukterne:

  • AutoCAD 2D
  • Revit Architecture

Efter gennemført kursus udstedes der AMU kursusbevis.

Bemærk: Det forudsættes, at du selv er i besiddelse af fornøden gyldigt software. Er det ikke tilfældet, skal du ringe til os på 7027 2233 for at høre mere om dine muligheder.

AMU - kurserne udbydes af Edutasia og Cadskolen.

Edutasia er en af landets største producenter af e-learning og læringsteknologi med mere end tyve års erfaring med håndtering og gennemførsel af e-learning og fjernundervisning.

Edutasia.com

Hvordan kommer jeg på kursus?

Alt afhængig af din situation er der forskellige muligheder for at komme på kursus. Du kan læse mere om mulighederne herunder, men du er også velkommen til at ringe til os på telefon 7027 2233.

Er du ansat eller selvstændig?

  • Du kan måske få udgifterne til AMU-kurset dækket - enten via VEU-godtgørelse eller fra en kompetencefond. Det gælder også hvis du er selvstændig. Der kompenseres med et beløb svarende til højeste dagpengesats. VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når virksomhedens medarbejdere deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. Du kan læse mere om de aktuelle satser her.

  • Er du dækket af en overenskomst, er der ofte mulighed for at dækning af udgifterne via Kompetencefonden. Der vil typisk ydes dækning ud over VEU-godtgørelsen, samt eventuel dækning af kursusmaterialer med mere.

Følg vejledningen på efteruddannelse.dk for at tilmelde dig.

Er du hjemsendt, og modtager din arbejdsgiver lønkompensation fra staten?

  • Er du hjemsendt af din arbejdsgiver i forbindelse med Corona-udbruddet, har du (foreløbig frem til 9. juni) også gode muligheder for at komme på kursus.
  • Din arbejdsgiver vil stadig modtage lønkompensation, men det kan være en fordel at søge VEU og / eller midler fra Kompetencefonden i stedet for. Bemærk at man ikke både kan modtage lønkompensation samt VEU og midler fra en kompetencefond samtidig.

Tal med din arbejdsgiver om hvilke muligheder du har og følg vejledningen på efteruddannelse.dk for at tilmelde dig.

Er du ledig?

  • Selvom dele af beskæftigelsesindsatsen er sat i bero, har du stadig mulighed for at komme på kursus. Du kan ikke sanktioneres, for ikke at tage imod tilbuddet, men hvis du mener, at et kursus kan hjælpe dig i job, skal du tale med dit Jobcenter.

Kontakt dit Jobcenter eller ring til os på telefon 7027 2233 for yderligere vejledning.