Fjernundervisning er for dig, der ønsker at kombinere selvstudiet med støtte og support fra en instruktør og deltage i en online klasse.

Undervisningen er en kombination af selvstudie og online lektioner samt kontakt med instruktøren og dine medkursister.

Du følges af din egen underviser under hele forløbet, og får feedback på det du laver i programmerne. 

På Cadskolens læringsplatform kan du kommunikere med underviseren og medkursister samt benytte et læringsforum, der giver adgang til lektionsplaner og tests med videre.

Den tilknyttede e-learning og alle opgaver er på dansk, ligesom kommunikation med din underviser foregår på dansk.

Du får adgang til Revit LT

Med kurset kurset følger... 

 • Et års fri adgang til Revit LT.
 • 2 lærebøger som supplement til undervisningen. Bogen er skrevet på dansk, og er udviklet af Cadskolen.

image

Planlagte forløb

 • Fjernundervisning, 10. juni 2024 - 9. august 2024

  REVIT FU-1890-100624-FU-DA

  Ferie uge 29-31 begge inklusiv.

  Kursusadresse

  Fjernundervisning

 • Fjernundervisning, 24. juni 2024 - 23. august 2024

  REVIT FU-1926-240624-FU-DA

  Ferie uge 29-31 begge inklusiv.

  Kursusadresse

  Fjernundervisning

 • Fjernundervisning, 12. august 2024 - 20. september 2024

  REVIT FU-1871-120824-FU-DA

  Kursusadresse

  Fjernundervisning

 • Fjernundervisning, 26. august 2024 - 4. oktober 2024

  REVIT FU-1867-260824-FU-DA

  Kursusadresse

  Fjernundervisning

Vil du gerne vide mere?

Ja, tak - jeg vil gerne vide mere om Revit fjernundervisning

Er du jobkonsulent?

Du kan tilmelde en borger til et kursusforløb, hvis du på forhånd har aftalt det med vedkommende og har fået tilladelse til at overføre borgerens personoplysninger til Cadskolen.

Jobkonsulent: Reservér plads til en borger på REVIT FU

Formularens oplysninger overføres til Cadskolen via en sikker, krypteret forbindelse.
Vær meget opmærksom på, at du som databehandler har et ansvar for borgerens personoplysninger.
Du skal sikre dig på forhånd, at du har hjemmel til at tilmelde borgeren.

Når du reserverer en plads til en borger på et kursus, har vi brug for nogle oplysninger om borgeren. Vi skal bruge borgerens fødselsdato, navn og adresse. Vi skal også have borgerens e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med vedkommende.

Vi behandler oplysningerne forsvarligt og fortroligt, men både du og borgeren skal være opmærksomme på, at vi i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan f.eks. være den samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset, eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Cadskolens persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Jobcenter

Kursus

Borger

Om kurset

På dette forløb bliver du fortrolig med brugerfladen i Revit, og den måde softwaren håndterer projekter og filer. Du vil lære hvordan du korrekt starter på nye projekter ved brug af eksisterende skabeloner.

Efter kurset vil du være langt mere effektiv i dit daglige projekteringsarbejde. Du vil blandt andet kunne håndtere en stor del af de muligheder, Revit blandt andet giver for opsætning af egne standarder og dataudtræk.

Jeg tog kurset Revit fjernundervisning og startede samtidigt i virksomhedspraktik på en tegnestue, hvor jeg fik anvendt lektionerne i praksis på et konkret projekt. Praktikken førte til en fast ansættelse. Jeg kan på det varmeste anbefale Cadskolens kurser.
Xenia, kursist på Revit-forløb hos Cadskolen

Opstart af projekter i Revit Architecture

Du følger opbygningen af et byggeprojekt fra start til slut. Projektet opstartes, og Kote inddeles ved hjælp af Levels således at der er styr på bygningshøjder. Desuden vil projektet blive opbygget omkring et modulnet, så bygningens rammer kan styres.

Optegning af vægge

Du vil lære at optegne vægge samt indsætte og styre døre og vinduer. I den forbindelse vil du også lære hvordan du opretter dine egne lagopbyggede vægge samt tilpasser størrelser på vinduer og døre. Når væggene er rejst og vinduer og døre isat og placeret, vil du lære at ”lukke” bygningen ved hjælp af dæk og tage. Du vil også lære hvordan disse objekter er opbygget og hvordan de rent praktisk håndteres.

Rumskemaer

Når bygningen er lukket - afslutningsvis ved hjælp af et stort glasparti - og du har indsat og arbejdet med trapper, vil du lære hvordan du opretter rumskemaer. Det giver dig et godt overblik over rumnumre, rumnavne samt en individuel og samlet oversigt over rumarealer.

Redigeringsredskaber i Revit Architecture

Du vil komme til at arbejde indgående med redigeringsredskaberne i Revit. Det sætter dig blandt andet bliver i stand til at kopiere, flytte, rotere, spejle og meget mere, og er essentielt for at du kan færdiggøre dit projekt til print.

Detaljeredskaber

Udover at arbejde med planer og opstalter vil du også lære hvordan du opretter forskellige former for bygningssnit, herunder hvordan du opretter og arbejder med detaljeredskaberne. Du vil også lære hvordan dine tegninger dokumenteres, så du kan påføre tekster, målkæder og skraveringsflader korrekt i henhold til et ønsket målforhold på print.

Views og Sheets

På forløbet lærer du hvordan du klargør og opsætter et View til placering på Sheets i målforhold så dit projekt kan printes og præsenteres professionelt.

Families

Videre i Revit Architecture, lærer du hvordan du opretter dine egne strukturerede Families. Det giver dig du en forståelse for korrekt opbygning af parametrien i de forskellige Family typer.

Curtain walls

Du lærer hvordan du opretter 2D-profiler, som kan anvendes til specialudformninger på vægge som nicher og pilaster - eller som stern og tagrender på tage samt sprosseprofiler på Curtain Walls.

3D modelleringsfunktionerne i Revit Architecture

Du lærer at oprette døre, vinduer og møbler med mere ved hjælp af 3D modelleringsfunktionerne i Revit. Disse styres af intelligent parametri, hvorfor dimensioner, udseende, materialer med mere kan Type- og elementstyres. Derudover gennemgår vi oprettelse af dit eget tegningshoved, hvor informationerne automatisk trækkes fra projekt- eller tegningsinformationen.

Design Options

Du vil også lære hvordan du arbejder med forskellige forslag i det samme Revit projekt. Dette gøres via arbejde med Design Options, hvor du kan adskille eller samle dine objekter i forskellige optioner. Afslutningsvis vælges et primært forslag, når en beslutning er taget og det endelige projekt skal afleveres.

Bygningsfaser i Revit Architecture

På kurset skal vi også arbejde med bygningsfaser i Revit. Revit kan, meget illustrativt, vise hvilke bygningsdele der skal nedtages, hvilke der er nye, samt hvilke ændringer der eventuelt er foretaget. Og nu, når det er digitalprojektering vi arbejder med, kan vi selvfølgelig også indeksere vores objekter og efterfølgende udtrække og opsætte objekter eller mængder i overskuelige skemaer.

Terrænopbygning

Endelig vil du komme til at arbejde med terrænopbygning. I Revit er der funktionaliteter, som gør det muligt at lave simple jordberegninger, vise situationsplaner med højdekurver eller hente arealinformationer om grundstørrelser via optegning af skellinjer.

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information?

Kontakte os på info@cadskolen.dk eller ring til os på
70 27 22 33.

Målgruppe

Kurset er designet til den nye Revit bruger.

Du guides gennem en række af programmets vigtige værktøjer og redskaber og får en forståelse for ”Best Practice” ved arbejdet med design i Revit Architecture.

Emner på kurset

 • Arbejde med bygningsdesign i Revit
 • Revits brugerflade (User Interface), herunder Ribbon, Options Bar, Status Bar mm..
 • Project Browser, herunder opbygning af Levels samt arbejde med View Control
 • Håndtering af Instance og Type Properties på Revit objekter
 • Oprette egne og redigere eksisterende vægge, vinduer, døre, etageadskillelse og tag m.m.
 • Oprettelse og redigering af detaljer, snit, facader
 • Opsætning af sheets, tegningsliste, signaturforklaring samt print
 • Oprettelse af egne Families
 • Component Family
 • Projekt forslag – Design Options
 • Arbejde med Phases og Color Schemes
 • Oprettelse af firma specifik tegningshoved
 • Anvendelse af Schedules og Filter
 • Arbejde med Conceptual Mass
 • Oprettelse af Toposurface

Forudsætninger

For at få fuldt udbytte af kurset, er det en forudsætning at du har et grundigt kendskab til- og erfaring med brugen af Windows på PC’er.

Derudover er det en fordel, men ikke et krav, at have en tegneteknisk baggrund.

Karriererådgivning

Er du kursist på et af vores ledighedsforløb i Revit, får du nu tilbud om karriere-rådgivning hos CAD Kompagniet.

Læs mere her...

Reservér en plads på KURSUS

Når du reserverer en plads på et kursus, har vi brug for at indsamle nogle oplysninger om dig. Vi skal bruge din fødselsdato, dit navn og din adresse. Vi skal også have din e-mail adresse og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Vi skal også bruge oplysninger om dit Jobcenter af hensyn til bevilging.

Vi behandler dine oplysninger forsvarligt og fortroligt, men gør opmærksom på, at vi har i nogle tilfælde har brug for at kunne dele dem med andre. Det kan f.eks. være en jobkonsulent, som skal bevilge kurset; en samarbejdspartner, som står for afholdelsen af kurset eller det kan være underviseren på kurset.

Du kan læse mere om Cadskolens persondatapolitik her (åbner i en ny fane)

Hvilken beskrivelse passer på dig?

Udfyld og indsend formularen med dine personlige oplysninger - så reserverer vi en plads til dig